FAQ

Jawapan : Sektor-sektor yang dibenarkan adalah seperti yang berikut : -
 • Perkilangan;
 • Pembinaan;
 • Perladangan;
 • Pertanian; dan
 • Perkhidmatan : -
  • Sub-sektor Restoran (tukang masak sahaja);
  • Sub-sektor Pencucian dan Pembersihan; dan
  • Sub-sektor Pulau Peranginan.
  • Sub-sektor Kargo
Jawapan : Majikan perlu mendaftar dengan sistem Imigresen. (untuk permohonan kali pertama)
Jawapan : Majikan boleh mendaftar secara atas talian di portal www.imi.gov.my.
 • Klik www.imi.gov.my
 • Klik lain - lain perkhidmatan pada menu perkhidmatan dalam talian.
 • Klik sistem permohonan dan pengurusan pekerja asing.
 • Klik butang permohonan.
Jawapan : Majikan perlu membuat permohonan kuota di portal yang sama dengan melengkapkan maklumat perniagaan dan memuatnaik dokumen – dokumen yang diminta.
Jawapan : Majikan akan diberi tarikh temuduga sekiranya permohonan lengkap dan memenuhi semua syarat yang ditetapkan.
Jawapan : One Stop Center (OSC) KDN Putrajaya.
Jawapan : Jabatan Tenaga Kerja (JTK) & Agensi Kawal Selia (AKS)
Jawapan : Majikan akan diberi tarikh temuduga yang baru melalui emel.
Jawapan : Permohonan yang lengkap dan memenuhi semua syarat yang ditetapkan dalam senarai semak akan diproses dan diberikan keputusan pada hari yang sama.
Jawapan : Majikan boleh membuat permohonan baru .
Jawapan : Kadar bayaran levi bagi setiap pekerja yang diluluskan adalah berbeza mengikut sektor. Setelah mendapat kelulusan, majikan hendaklah membuat bayaran levi sepertimana yang berikut:
 • Sektor perkilangan : RM 1,850
 • Sektor pembinaan : RM 1,850
 • Sektor perladangan : RM 640
 • Sektor pertanian : RM 640
 • Sektor perkhidmatan : -
  • Restoran (tukang masak) : RM 1,850
  • Pencucian dan pembersihan : RM 1,850
  • Pulau peranginan : RM 1,850
Jawapan : Majikan yang diluluskan permohonan pekerja asing akan menerima perakuan kelulusan dan hendaklah membuat bayaran levi dalam tempoh 30 hari kalendar dari tarikh kelulusan kuota diberikan.
Bayaran hendaklah dibuat dalam bentuk bank draf di atas nama Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia.
Jawapan : Kelulusan kuota sah dalam masa 18 bulan selepas pembayaran Levi
Jawapan : Attestation Letter itu adalah surat kebenaran pengambilan pekerja asing daripada kedutaan negara sumber di Malaysia
Jawapan : Majikan boleh memohon Attestation Letter di Portal permohonan kuota.
Jawapan : Tidak boleh kerana nama agen telah ditetapkan secara automatik oleh sistem semasa kelulusan kuota.
Jawapan : Kelulusan pengambilan pekerja asing dibuat berdasarkan kepada jumlah keperluan sebenar majikan/syarikat.
Jawapan : Majikan perlu mengisi borang kemaskini maklumat di OSC KDN .